Prislusenstvo
bcg
PrÍsluŠenstvo a inÉ

Polykarbonátové dosky Lexan™ nájdu uplatnenie v mnohých aplikáciách. Aby boli dlhodobo využité všetky ich výnimočné vlastnosti, je potrebné pri ich inštalácii použiť tiež kvalitné a vhodné pomocné príslušenstvo:

PolykarbonÁtovÉ H a U profily

Vyrobené z toho istého plastu ako dosky slúžia na spojenie a ukončenie komorových platní hlavne v interiéri. Je ich však možné použiť aj v nenáročných a predsa len dočasných plochách aj v exteriéri.


Charakteristika a pouŽitie

Profily LPUVH a LPUVU sú vyrobené z kvalitného polykarbonátu Lexan™. Polykarbonátové (PC) profily LPUVH a LPUVU sú určené na spájanie a ukončovanie plných a komorových polykarbonátových platní Lexan™. Oba profily sa môžu používať tak v interiéri ako aj v exteriéri pretože sú chránené vrstvou odolnou proti UV lúčom.


UV ochrana

Profily LPUVH a LPUVU sú ošetrené špeciálnou vrstvou, ktorá chráni profily pred ultrafialovým žiarením a tak zabraňuje znehodnoteniu polykarbonátu, ktoré spôsobujú slnečné lúče. Táto vrstva sa nanáša z jednej strany priamo pri výrobe profilov systémom koextrúzie. Profily si tak zachovávajú svoju farebnú stálosť a pevnosť.


Vlastnosti

\ Odolnosť proti UV lúčom
\ Stálosť od – 40 °C do + 120 °C
\ Jednoduchá manipulácia
\ Nízka hmotnosť (od 33 g/m do 295 g/m)
\ Odolnosť pred poveternostným vplyvom
\ Dobrá priepustnosť svetla


OdolnosŤ proti chemikÁliam:

Profily LPUVH a LPUVU sú tak ako PC dosky Lexan™ odolné proti väčšine minerálnych olejov, tukov, alifatických nesýtených uhľovodíkov a kyselín. Pred použitím sa odporúča vyskúšať kontakt s prostredím a chemikáliami, ktoré sa dostanú alebo sa môžu dostať do kontaktu s profilmi.


HlinÍkovÉ profily

Najvhodnejšie a najčastejšie používané upevňovacie a ukončovacie prvky. Zachovávajú dlhodobú funkčnosť, pevnosť a vzhľad zasklenia.


GumovÉ tesnenie

Najlepším typom je tvarové kompaktné EPDM tesnenie. Okrem tesnosti a pevnosti spoja zabezpečuje aj vyrovnávanie rôznej tepelnej rozťažnosti použitých materiálov v konštrukcii.


MontÁŽne pÁsky

sú nutnosťou na utesnenie komôr platní Lexan™ Thermoclear™. Slúžia ako ochrana, resp. bariéra proti vniknutiu nečistôt, prachu, hmyzu a nadmernej vlhkosti do dutín dosky.


PomocnÝ materiÁl

Skrutky, podložky a tmely.

lexan
\O nás \Komôrkové dosky \Plné dosky \Svetlíky
\Prístrešky \Plastové odkvapy \Plastové podbitia \ Príslušenstvo \Vlnité a trapézové dosky \Kontakt
Photos copyright © SABIC Innovative Plastics Holding BV, GAMRAT SA and istockphoto.com
gotta.sk