Pístrešky a svetlíky z Lexanu

VÝROBA, MONTÁŽ SVETLÍKOV

Strešné svetlíky zabezpečujú presvetlenie priemyselných hál a iných objektov. Na starých halách a budovách sú väčšinou pôvodné svetlíky sedlové s kovovou konštrukciou a presklením z drôtoskla pri ktorých dochádza k veľkým únikom tepla. Tieto svetlíky sa nahrádzajú novými – oblúkovými, ktoré zmenšujú plochu presklenia až o 40%. Nosná konštrukcia je z hliníkových profilov, prekrytá polykarbonátovými platňami, ktoré majú lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako drôtosklo. Tieto svetlíky sú ľahšie a rozmerovo variabilnejšie (skladačky). Ďalšou možnosťou je čiastočná rekonštrukcia pôvodných svetlíkov pri ktorej nosná konštrukcia je zachovaná a drôtosklo sa nahradí polykarbonátovými platňami, ktoré sa upevňujú hliníkovými pritlačnými lištami.